ศูนย์การแปลทีไอเอส, รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ,รับแปลภาษาญี่ปุ่น,รับแปลภาษาจีน,รับแปลภาษาเกาหลี,รับแปลภาษาสเปน,รับแปลภาษาฝรั่งเศส, รับแปลภาษาอิตาลี,รับแปลเยอรมัน,และภาษาอื่นๆ, จัดส่งล่าม, ล่ามภาษาจีน, ล่ามภาษาเกาหลี, ล่ามภาษาญี่ปุ่น, ล่ามภาษาอังกฤษ, ล่ามภาษาเยอรมัน,ล่ามภาษาสเปน,ล่ามภาษาอิตาลี,ล่ามภาษาอารบิค,ล่ามภาษามาเลย์ และล่ามภาษาอื่นๆ
   
   TIS PRINTING
  หน้าแรก
.   บริการแปลเอกสาร
.   ภาษาที่รับแปล
.   บริการล่าม
.   พิมพ์เอกสารภาษาต่าง ๆ
.   วิธีการใช้บริการ
.   เหตุผลในการเลือกใช้บริการ
.   วิธีการชำระเงิน
.   ติดต่อเรา
   
   รายชื่อลูกค้าค้างชำระค่าบริการ
.   ลูกค้าค้างชำระในประเทศ
.   ลูกค้าค้างชำระต่างประเทศ
   
 ตัวอย่างงานแปล
.   ตัวอย่างงานแปลอื่น
   
  วิธีการส่งเอกสารออนไลน์
.   วิธีการสแกนรูปเพื่อส่งเอกสาร
.   การลดขนาดไฟล์รูปภาพ
.   พื้นที่ upload ข้อมูลขนาดใหญ่
   
 เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
.   บทความเผยแพร่
   
 Download fonts
.   Font Chinese
.   Font Japanese
.   Font Korean
.   Font Arabic
.   Font Lao, Burmese, Khmer
   
 เว็บเพื่อนบ้าน
. แลกเปลี่ยนแบนเนอร์
. แลกเปลี่ยนลิงก์
 
 


รับแปลภาษาพม่า     รับแปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทย     รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า
รับแปลภาษาพม่าเป็นภาษาอังกฤษ     
รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่า
Burmese/Myanmese into Thai translation      Thai into Burmese/Myanmese translation      
English into Burmese/Myanmese translation           Burmese/Myanmese into English translation


 


ศูนย์การแปลภาษาพม่า ในเครือศูนย์การแปลทีไอเอส


ศูนย์แปลภาษาพม่าในเครือศูนย์การแปลทีไอเอสให้บริการงานแปลภาษาพม่าด้วยนักแปลเจ้าของภาษาผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ผู้ซึ่งเป็นนักแปลโดยอาชีพ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการแปลภาษาพม่าในหลากหลายสาขา อาทิ ด้านธุรกิจการค้า, กฎหมาย, บัญชีการเงิน วิศวกรรม,การตลาด และด้านอื่นๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ครอบคลุมของผู้ใช้บริการงานแปลภาษาพม่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานศูนย์แปลภาษาพม่าในเครือศูนย์การแปลทีไอเอส ยินดีพร้อมให้บริการลูกค้าในทุกระดับ นับจากบุคคลธรรมดา,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,บริษัทห้างร้าน,องค์กรนิติบุคคล, บริษัทจำกัด, หน่วยงานราชการ ไปถึงระดับองค์กรนานาชาติ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ศูนย์การแปลภาษาพม่าในเครือศูนย์การแปลทีไอเอส เราให้บริการดังต่อไปนี้

• แปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทย, (แปลพม่าเป็นไทย) -ดำเนินการแปลโดยอาจารย์สอนภาษาพม่าในมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอินโดจีนผู้มีประสบการณ์
• แปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า, (แปลไทยเป็นพม่า)- ดำเนินการแปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวพม่า ผู้ประสบการณ์และมีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
• แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่า (แปลอังกฤษเป็นพม่า) – ดำเนินการแปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวพม่า ผู้มีประสบการณ์
• แปลภาษาพม่าเป็นภาษาอังกฤษ (แปลพม่าเป็นอังกฤษ) - ดำเนินการแปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวอังกฤษหรือนักแปลภาษาพม่าผู้มีประสบการณ์


สาเหตุที่ลูกค้าเลือกใช้บริการกับทางศูนย์แปลภาษาพม่า ทีไอเอส

1. ศูนย์แปลภาษาพม่าทีไอเอสมีนักแปลเจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาปลายทางนั้นๆอย่างแท้จริง

2. บุคลากรนักแปลภาษาพม่าของศูนย์แปลภาษาพม่าทีไอเอสเป็นผู้ที่จบการศึกษาในสาขาการแปล และนอกจากนั้นมีความรู้เฉพาะทางในเนื้อหาเฉพาะด้านต่างๆโดยตรง
ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพและมีเนื้อหาความหมายตรงกับต้นฉบับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

3. ศูนย์แปลภาษาพม่าทีไอเอสมีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาพม่ามาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยดูได้จากรายชื่อผู้ใช้บริการงานแปลภาษาพม่าของทางเราได้ที่นี่

4. ศูนย์การแปลภาษาพม่าของเรามีบุคลากรนักแปลภาษาพม่ามากเพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าปริมาณงานของคุณจะมากหรือน้อย เล็กหรือใหญ่เพียงใด

5. ศูนย์การแปลพม่าของเรานั้นบริหารงานโดยทีมงานบริหารผู้คร่ำหวอดในวงการแปลและมีความสามารถในการบริหารงานโครงการการแปล (Project Management) ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการงานแปลทั้งภายในและนอกประเทศรวมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

6. ศูนย์การแปลภาษาพม่าทีไอเอส เน้นย้ำในเรื่องการส่งมอบงานที่ตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำงานแปลไปใช้งานได้ทันตามความต้องการ ทั้งนี้ ถ้าปริมาณงานแปลของลูกค้ามีจำนวนมาก ทางทีมงานศูนย์แปลภาษาพม่าทีไอเอสสามารถทยอยส่งงานตารางเวลาที่กำหนดร่วมกันระหว่างลูกค้าและศูนย์แปลภาษาพม่าทีไอเอส

7. ศูนย์แปลพม่าทีไอเอส สามารถรองรับงานภาษาพม่าได้เกือบทุกประเภท ทีมงานนักแปลของเรามีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่หลากหลาย อาทิ ด้านธุรกิจการค้า, การตลาด, บัญชีการเงิน,
โรงแรม, กฎหมาย, วิศวกรรม และในสาขาอื่นๆอันสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี

8. ณ ศูนย์การแปลภาษาพม่าทีไอเอส- นอกเหนือไปจากการเน้นย้ำในเรื่องของความถูกต้องในการใช้หลักไวยากรณ์ในการแปลแล้ว เรายังเน้นย้ำในเรื่องของสำนวนความสละสลวยของผลงานแปลที่เราส่งมอบเพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

9. ศูนย์แปลภาษาพม่าทีไอเอสมีระบบตรวจสอบคุณภาพงานแปลโดยฝ่ายพิสูจน์อักษรหรือนักแปลคนที่สองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์เรียบร้อยของคุณภาพงานแปลก่อนส่งถึงมือลูกค้า ซึ่งทำให้ผุ้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

10. คุณภาพงานแปลของศูนย์การแปลภาษาพม่าทีไอเอสมีความสมเหตุสมผลกับราคาที่นำเสนอ

สนใจใช้บริการแปลภาษาอื่นๆ คลิ๊กลิงก์ด้านล่าง

รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลภาษาจีน | รับแปลภาษาญี่ปุ่น | รับแปลภาษาเกาหลี | รับแปลภาษาเยอรมัน | รับแปลภาษาฝรั่งเศส | รับแปลภาษาสเปน
รับแปลภาษารัสเซีย
| รับแปลภาษายูเครน | รับแปลภาษาอิตาลี | รับแปลภาษาเวียดนาม | รับแปลภาษาพม่า | รับแปลภาษาลาว
รับแปลภาษากัมพูชา
| รับแปลภาษามาเลย์ | รับแปลภาษาอินโดนีเซีย | รับแปลภาษาอาหรับ(อารบิค) | รับแปลภาษาเปอร์เซีย(ฟาร์ซี)
รับแปลภาษาดัชท์ | รับแปลภาษาโปรตุเกส | รับแปลภาษาเอสโทเนีย | รับแปลภาษาโปแลนด์ | รับแปลภาษาอูรูดู | รับแปลภาษาเบงกาลี

 

 

Service: Thai translation | English translation | Japanese translation | Chinese translation | Korean translation
บริการจัดส่งล่าม : ล่ามภาษาจีน | ล่ามภาษาญี่ปุ่น | ล่ามภาษาอังกฤษ | ล่ามภาษาเกาหลี | ล่ามภาษาอื่นๆ
บริการแปลเอกสาร : รับแปลอังกฤษเป็นไทย | รับแปลไทยเป็นอังกฤษ | รับแปลภาษาจีน | รับ แปลภาษาญี่ปุ่น | รับแปลภาษาเกาหลี
Website: www.tisprinting.com Email: แปลภาษา
บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
35 ถ.ด่านเก่า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-730-9933-5 โทรสาร.02-730-9600 สายด่วน 083-991-4000
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0117354803455